เชิญสาวงามที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วม ประกวดนางสาวเชียงรายประจำปี 2562

 

#ประกาศกองประกวดนางสาวเชียงรายประจำปี 2562

#เชิญสาวงามที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี

ที่มีภูมิลำเนา อยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และจังหวัดเชียงราย (ไม่ต่ำกว่า6เดือน)