โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คว้ารางวัลที่ 1 ของประเทศ ในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ

นับเป็นประวัติการณ์ครั้งสำคัญของเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การบริหารงานของ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คว้ารางวัลที่ 1 ของประเทศ

ในการแข่งขันทักษะวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ซึ่งจัดที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 59 โรงเรียน ทั่วประเทศ

ผลของการแข่งขัน ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ ตำแหน่งชนะเลิศ มาถึง 9 เหรียญ รองอันดับ 1ได้ 5 เหรียญ รองอันดับ 2 ได้ 4 เหรียญ รางวัลชมเชยได้ 6 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ โดยทิ้งรองอันดับ 2 ที่ได้ 4 เหรียญ และโรงเรียนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆ ได้เหรียญรางวัลลดหลั่นกันมา

จากผลของการแข่งขันครั้งนี้ ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดียิ่งว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายนั้น มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นอันดับ 1 ของประเทศก็ว่าได้

ลองมาย้อนถึงในอดีต เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา จะมี ผู้ปกครองพักกี่คน ที่มีความประสงค์จะส่งบุตรธิดาเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาล ส่วนมากก็จะหาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และที่ตนมั่นใจว่าจะได้ทำให้กุลบุตรกุลธิดาของเขาได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ

แต่มาย้อนดูความเป็นจริงในขณะนี้ นับตั้งแต่ นายวันชัย จงสุทธานามณี เป็นนายกเทศมนตรี ตั้งแต่เป็นเทศบาลเมือง จนมาเป็นเทศบาลนคร ในขณะนี้ ได้ทุ่มเทในเรื่องการศึกษา

โดยมี รัตนา จงสุทธานามณี ตำแหน่งในอดีต เคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และในขณะนี้มาร่วมกันคิด มาร่วมกันสร้างสรรค์ โดยมีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 2 ท่าน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และการประสานสิบทิศ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง โรงเรียนที่มีชื่อเสียงของประเทศ มหาวิทยาลัยชั้นนำ เข้ามาช่วยมีส่วนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา พร้อมกันนั้น นอกเหนือจากด้าน การเรียนการสอนแล้วด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นส่วนสำคัญ ที่ท่านทั้งสองให้ความสำคัญ ในส่วนหนึ่งของด้านการศึกษา

ในอดีต รัตนา จงสุทธานามณี เมื่อสมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางการคัดค้าน จากหลายหน่วยงานว่า ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องมีโรงเรียน แต่ รัตนา จงสุทธนามณี ก็ได้ปลุกปั้น และก่อสร้างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจนสำเร็จ มีชื่อเสียง ทัดเทียมนานาโรงเรียนที่ก่อตั้งมาก่อนและมีชื่อเสียง ในระดับ ต้นๆของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความมานะบุกบั่น และความตั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการที่จะทำให้การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เจริญก้าวหน้าทัดเทียม โรงเรียนที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศ

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้กระทำเพื่อชาวเชียงรายจนเป็นผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้