คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว รถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงราย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางสายใหม่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร โดยอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด 85,345 ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเปิดการประกวดราคาตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2561 นี้

และให้ได้ผู้ชนะการประมูล และเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 4 ปีในการดำเนินงาน แล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้บริการได้ในปี 2565

ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่สายดังกล่าว ประกอบด้วย สถานี 26 สถานี คือ สถานีเด่นชัย สถานีสูงเม่นสถานีแพร่ สถานีแม่คำมี สถานีหนองเสี้ยว สถานีสอง สถานีแม่ตีบ สถานีงาว สถานีปงเตา สถานีมหาวิทยาลัยพะเยา สถานีบ้านโทกหวาก สถานีพะเยา สถานีดงเจน สถานีบ้านร้อง สถานีบ้านใหม่ สถานีป่าแดด สถานีป่าแงะ สถานีบ้านโป่งเกลือ สถานีสันป่าเหียง สถานีเชียงราย สถานีทุ่งก่อ สถานีเวียงเชียงรุ้ง สถานีบ้านป่าซาง สถานีบ้านเกี๋ยง สถานีดอนชัย และสถานีเชียงของ นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์รถไฟ 4 แห่ง เริ่มต้นจาก จ.แพร่, จ.ลำปาง, จ.พะเยา, จ.เชียงราย จนถึงเชียงของ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 ช่วง เด่นชัย-งาว สัญญาที่ 2 ช่วง งาว-เชียงราย และสัญญาที่ 3 ช่วง เชียงราย-เชียงของ

  "รัฐบาลเองจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่มีการอนุมัติให้ดำเนินการรถไฟสายนี้ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาเดิมๆ ที่เคยมีอยู่ว่ารถไฟในประเทศไทยกว่า 90% เป็นรถไฟทางเดี่ยว ส่งผลให้ไม่สามารถสวนกันได้ หรือหากเกิดเหตุขัดข้อง ก็จะกระทบทั้งสายส่งผลให้รถไฟล่าช้าไปบ้าง และนี่ก็เป็นโครงการแรกๆ ที่ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเส้นทางของรถไฟให้เป็นทางคู่ โดยเป้าหมายกำหนดไว้ว่าจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นรวมระยะกว่า 3,500 กิโลเมตร" นายณัฐพรกล่าว