ทูบีนัมเบอร์วัน มหา’ลัยราชภัฏ รางวัล “ยอดเพชร”ระดับชาติ

สุดยอดตามคาดทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัล “ยอดเพชร”ระดับชาติ ปีที่ 2 พร้อมเป็นต้นแบบจากงานใหญ่ 16 ปี ทูบีฯ ทั่วประเทศ รับเกียรติบัตรพระราชทานฯประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็นแห่งเดียวของ ม.ทั่วไทย ด้านเลขาฯ ทูบีฯ ปลื้มมากที่ได้ครองรางวัลฯ ขอบคุณทุกเครือข่ายฯที่ร่วมมือจนได้รับคำชมทั่วประเทศ เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบที่มีผลวิจัยรองรับแล้ว 

ผู้สื่อข่าว“เชียงรายนิวส์”  รายงานจากห้องชาเลนเจอร์ฮอลล์ที่ 9 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 6 กระทรวง ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน” 2561 โดยมีตัวแทนชมรมทูบีฯ ประเภทต่างๆที่ชนะเลิศระดับภาคจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 336 ชมรมฯพร้อมการแสดงนิทรรศการ การแสดงบนเวทีและการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินให้รางวัลประจำปี เช่น ประเภทดีเด่น, ประเภทพร้อมจะเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และ “ยอดเพชร” ที่เป็นขั้นสูงสุด  สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทจังหวัด, ชุมชนภูมิภาค, ชุมชนกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการ, สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, รวมทั้งชมรมทูบีฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในทัณฑสถาน และเรือนจำ และในส่วนสำนักงานคุมประพฤติ         

ต่อมาเวลา 18.05 น. วันที่ 15 เดือนเดียวกันนี้ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้เสด็จฯมาถึงบริเวณงานเพื่อเยี่ยมบูธนิทรรศการของชมรมทูบีฯต่างๆ ที่จัดแสดงรวมทั้งทอดพระเนตรผลงานและให้กำลังใจแก่สมาชิกชมรมทูบีฯ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและยังนักเรียนในเขตกทม.และนนทบุรี ร่วม 20,000 คนที่เฝ้ารับเสด็จ สำหรับบูธนิทรรศการของ ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ได้รับความสนใจจากสมาชิกทูบีฯ จากทั่วประเทศเป็นอย่างมากพร้อมสอบถามข้อมูลต่างๆมากมายเกี่ยวกับเทคนิคการได้รับรางวัลระดับเพชรและยอดเพชรในปีที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางไปร่วมร่วมงานมหกรรมฯทูบีฯ ครั้งนี้ นำคณะโดย ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะเลขานุการชมรมทูบีฯ พร้อมด้วย ผศ.สุรพล เวียงนนท์, ผศ.เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี รองประธานชมรมฯ อ.วรรัตน์ ขยันการ กรรมการ น.ส.พิกุล ชัยชนะ ผู้จัดการสำนักงานทูบีฯ พร้อมด้วยนักศึกษาและแกนนำชมรมทูบีฯ จำนวน 26 คน ทั้งพนักงานขับรถบัสมร.ชร. 2 คน โดยมี มีน-กรกนก สังข์ทอง เป็นแกนนำทูบีฯ ส่วนนักศึกษาชมรมฯที่นำเสนองานบนเวทีต่อคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย  น.ส.กรกนก สังข์ทอง, น.ส.สุรตา ผลชู, นายณัฐกิตติ์ สุภารัตน์ และ นายวรุณ เตบุญมี เอกนิเทศศาสตร์ (Ad&PR) และในวันเดียวกันนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ ฐานะ ประธานชมรมทูบีฯก็ร่วมเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

กระทั่งเวลา 18.05 น. วันเดียวกันนี้ที่เวทีกลาง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ เสด็จถึงที่ประทับเพื่อรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ทรงรับทราบแล้ว  การประกาศผลรางวัลของการดำเนินงานของชมรมทูบีฯ ต่างๆ ก็เริ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังกล่าว ผลปรากฏว่าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ “ระดับยอดเพชร” ปีที่ 2 ประจำปี 2561 โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรมทูบีฯ ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศจากมหาวิทยาลัยในประเทศ 140 แห่ง ที่ได้รับรางวัลระดับนี้

ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า คณะกรรมการชื่นชมผลงานของเรามากว่าทำอย่างไรจะให้ทุกชมรมฯ ในประเทศเป็นเหมือนของมร.ชร. เพราะทำงานมีระบบมากซึ่งจะเป็นตัวอย่างของประเทศได้ การได้รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที 2 ครั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร และคณะกรรมการทุกท่าน รวมทั้งชมรมฯ จากสโมสรคณะและสำนักวิชาต่างๆ และชุมชนที่เป็นเครือข่าย อีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และต่อไปพวกเราก็จะต้องทำงานหนักเพื่อสังคมเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงของมร.ชร.ของเราต่อไป เลขานุการชมรมทูบีฯมร.ชร.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่หอปรัชญา ร.9  มร.ชร.คณะกรรมการประเมินจากส่วนกลาง  จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาประเมินผลงานของชมรมทูบีฯมร.ชร. โดย คณะกรรมการประเมินจากส่วนกลาง จำนวน 5 คน โดย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุภาพจิต (อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต) กล่าวหลังการประเมินว่า “ทูบีฯมร.ชร. น่าชื่นชมมาก  จากผลงานที่ทำนี้เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทำให้เขาเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ การที่บอกว่าให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ดี..แต่อย่าลืมใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองด้วย”และการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องดีช่วยประหยัดงบประมาณชาติ ดีกว่าการรักษาคนติดยาและติดคุกเพราะเกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายที่ต้องใช้งบประมาณมาใช้ ซึ่งเราก็ต้องทำการรณรงค์กันต่อไป”

ด้าน นางกฤษณา จันตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต  กล่าวว่า “ชื่นชมประทับใจมาก...ที่นี่เหมาะสมที่มากที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทูบีฯของภาคเหนือ โดยยึดหลักทำงานตาม 3ก. 3ย.ส่วนงานวิจัยก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สุดยอดสมเป็นแหล่งเรียนรู้  มีคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์มิใช่ตามอารมณ์ อีกทั้งและยังสามารถพัฒนาด้าน IQ และ EQ อีกด้วย”ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าว