ประชุมแก้ปัญหาผลกระทบบ่อยครั้งจากน้ำท่วมขังหลังเกิดอุทกภัย

นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาผลกระทบบ่อยครั้งจากน้ำท่วมขังหลังเกิดอุทกภัย บริเวณหน้าตลาดสดบ้านดู่ ระหว่าง กม.929-696ถึง กม.926-796

ซึ่งเป็นถนนที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่มุ่งตรงสู่อำเภอแม่สาย และใช้ในการสัญจรไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ  จึงถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจพิเศษของเชียงรายเส้นหนึ่ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1จึงได้ดำเนินการของบประมาณจากกรมทางหลวง จัดทำโครงการจ้างเหมาเพื่อแก้ปัญหาและฟื้นฟู ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำลอดข้ามถนน ให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปลายเดือนมิถุนายนนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 110วัน ระหว่างดำเนินการ ทางแขวงฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของผู้สัญจร ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว ไปใช้เส้นทางเลี่ยงสนามบิน ตัดเข้าบ้านแก่น เข้าสู่เส้นทางหลักไปยังอำเภอแม่สายแทน

หลังเสร็จสิ้นโครงการ คาดว่าถนนเส้นนี้จะเป็นอีกสายหนึ่ง ที่พร้อมรองรับการใช้งานการจราจรที่หนาแน่นและคับคั่งได้สะดวกขึ้น นายนิคม เทพบุตร  กล่าวทิ้งท้ายฝากถึงพ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชน  ตลอดจนถึงนักท่องเที่ยว ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อทราบโดยทั่วถึงกันต่อไป