มอบหนองน้ำป่าโอ เพื่อชาวอำเภอขุนตาล

พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นตัวแทนรับมอบหนองน้ำธรรมชาติคืนจาก กรมทหารช่างที่ 3 โดยมี พันตรีนิรุต พรมมินทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

ภายใต้ความร่วมมือของกองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ หนองป่าโอ ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ก่อนที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 จะได้มอบส่งต่อให้นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และส่งมอบต่อให่อำเภอขุนตาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านต้าตามลำดับ โดยมีนายสมิง ตาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้า เป็นตัวแทนราษฎรกล่าวขอบคุณทางกองทัพที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน

นอกจากนี้ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านต้า และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 20 ถุง และยังนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ออกตรวจบริการราษฏรเป็นการเบื้องต้น โดยส่วนใหญ่พบผู้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก และเส้นเอ็นทางทีมแพทย์จึงให้คำแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ห้ามไม่ซื้อยาประเภทยาแก้ปวดมารับประทานเอง ซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไตวาย

สำหรับหนองน้ำป่าโอเป็นหนองน้ำเดิม มีสภาพตื้นเขิน มีต้นแขมขึ้นเป็นป่ารกทึบ ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ทางราษฎรจึงนำเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพภาคที่ 3 เพื่อขอสนับสนุนการขุดลอกหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงมอบหมายให้กรมทหารช่างที่ 3 เข้าดำเนินงานขุดลอกหนองน้ำ จำนวนพื้นที่การขุดลอก 54ไร่ 1งาน 65ตารางวา หรือ 87,012 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ 335,000 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์  6 หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 1,500ไร่ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงบัดนี้การขุดลอกได้เสร็จสมบูรณ์จึงได้ทำการมอบคืนให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป