รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

      รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security ProjectsScheme(จีจีพี)]ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น  ณ นครเชียงใหม่

            จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 ริกเตอร์ในภาคเหนือของไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้อาคารเรียนหลังเก่าที่ใช้งานมานานสำหรับแผนกอนุบาลเกิดความเสียหายอย่างมาก ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวที่ได้มาตรฐาน จึงทำได้เพียงแค่ซ่อมแซมอาคารอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน และหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวย่อยๆ หรือ after shock ตามมาอีกหลายครั้ง ทำให้ต้องซ่อมแซมอาคารหลังเก่านี้เป็นประจำเรื่อยมา ส่งผลให้เด็กๆ อนุบาลต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก