รมว.คมนาคม เปิดโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย ขนส่งสินค้าเชียงของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดตัวโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ใกล้ด่านพรมแดนเชียงของและสะพานข้ามแม่น้ำโขง ไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งสินค้า นักลงทุน เข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการศูนย์ฯ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 336ไร่ และปัจจุบันได้ผ่านกระบวนเวนคืนที่ดินจนลุล่วงไปแล้วจึงเริ่มมีการปรับพื้นที่และสร้างสิ่งปลูกสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 10%

นายอาคม กล่าวว่า ตามนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ทำให้ทางกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าชายแดนเชื่อม ไทย - สปป.ลาว - จีน โดยผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4ดังกล่าว และถนน อาร์สามเอ ใน สปป.ลาว โดยจะยกระดับมาตรฐานการขนส่งสินค้าและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนและการเติบโตของจีนฝั่งตะตกซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลด้วย นอกจากนี้ยังรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่ระบบรางตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ ซึ่งโครงการดังกล่าว จะทำให้เชียงของกลายเป็นเมืองหลักด้านโลจิสติกส์และแปลงโฉม จ.เชียงราย ให้เป็นโลจิสติกส์ซิตีของภูมิภาค โดยเป็นประตูการค้าในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ทั้งนี้ถนนอาร์สามเอดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ อ.เชียงของ ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว-แขวงหลวงน้ำทา-ชายแดนบ่อเต็นและบ่อหาน ตรงสู่เมืองเชียงรุ้งและเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ระยะทางรวมประมาณ 1,100 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางมีการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งผักและผลไม้สด สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ มูลค่าการค้าผ่านด่านเชียงของมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยมีการนำเข้าและส่งออกปีละกว่า 21,000 ล้านบาท