รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน

พิธีส่งมอบอาคารหลังใหม่ของ โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบและ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธารทิพย์, ประธานมูลนิธิธารทิพย์ธารธรรม เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนธารทิพย์ เป็นโรงเรียนการกุศลสงเคราะห์แบบกินนอน ที่ให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กบนพื้นที่สูงมานานกว่า 20 ปี ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดปัญหาขาดแคลนห้องพักสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนชายบางส่วนต้องพักอยู่ตามห้องประชุมและสถานที่อื่นๆ ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัย

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการสร้างหอพักหลังใหม่ให้กับมูลนิธิธารทิพย์ธารธรรม เป็นมูลค่า 3,369,500 บาท ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเป็นอาคารหอพักชาย 1 หลัง (สามารถรองรับนักเรียนได้จำนวน 38 คนประกอบด้วย ห้องนอน ห้องอาบน้ำ ห้องเก็บของ และห้องซักผ้า)รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหอพักชายหลังใหม่นี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งการพัฒนาสุขภาพของเด็กๆ ให้สมบูรณ์แข็งแรงและการพัฒนาประสิทธิผลด้านการศึกษาอีกด้วย