มหา’ลัยราชภัฎเชียงราย ยิ่งใหญ่! “บิ๊กกัมพูชา” เอ่ยปากชม ว.ลุ่มโขง

พ่อและแม่บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปลื้มมากที่ลูกได้เข้ารับพระราชทานปริญญา จาก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 บินจากกัมพูชาเป็นบุคคลระดับบิ๊กของประเทศมาเชียงราย ยินดีกับลูกชาย พร้อมชม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมที่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกชายผมได้สอนให้เขาคิดเป็น

กล้าที่จะริเริ่มสร้างอาชีพ มีความเป็นผู้ใหญ่ ส่วน 2บัณฑิตหนุ่ม จากท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์ สปป.ลาว และบัณฑิตสาวอีกคนจากกัมพูชา บอกเหมือนกันว่า เป็นบุญเหลือหลายที่ที่ได้รับพระราชทานปริญญาจาก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้อาจารย์ทุกคนก็เก่งจะบอกเพื่อนๆ ญาติๆ มาเรียนที่นี่ด้วย

รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยานานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (วน.ช.) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตในปีการศึกษานี้ มีบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4ปี ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จาก วน.ช. และได้เข้าร่วมพิธีฯ ในปีการศึกษานี้ 4คน จากสาขาการจราจรทางอากาศ ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่เป็นชาว ต่างประเทศ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชารวมอยู่ด้วย 2คน ชาย 1หญิง 1เนื่องจากเป็นความร่วมมือของ วน.ช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ไปแล้วหลายรุ่นทุกคนต่างมีตำแหน่งงานรองรับกันทุกคนทั้งในและต่างประเทศตามท่าอากาศยานต่างๆ

รศ.ดร.มาฆะ กล่าวว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา มีผู้ปกครองบัณฑิตในสาขาวิชาการจราจรทางอากาศที่เดินทางมาจากกัมพูชาทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยกับลูกชาย ชื่อ Mr.VanmoneaOeur (โมเนีย) เรียนจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ (Bachelor of Sciences in Air Traffic Control) เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.74จาก วน.ช. มร.ชร. ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ (Phnom Penh Aerodrome Controller) (Phnom Penh Aerodrome control tower) Phnom Penh Aerodrome Controller บริษัท Cambodia Air Traffic Services, ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เข้า ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวพร้อมกับเพื่อนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ของบัณฑิตคนนี้นั้นเป็นผู้มีฐานะทางสังคมดี คุณพ่อเป็นข้าราชการระดับสูงของกัมพูชา ชื่อ Mr.VisethOeur ตำแหน่ง มนตรีที่ปรึกษา, กระทรวงการจัดการที่ดินและการก่อสร้าง (มนตรีที่ปรึกษาคือ ที่ปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประจำกระทรวงการจัดการที่ดินและการก่อสร้าง) Minister, Ministry of Land Management and Construction ส่วนคุณแม่ชื่อ Mrs.HouyHeang อาชีพเภสัชกร /เจ้าของร้าน ขายยา

ด้าน อ.ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ วน.ช. ได้สัมภาษณ์  ถึงความรู้สึกของผู้เป็นพ่อฐานะที่ลูกชายได้รับ ปริญญาในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จของลูกชายในวันนี้ ผมมีลูกชายทั้งหมด 5 คน โมเนีย (Mr. VanmoneaOeur) เป็นลูกชายคนที่ 4ลูกชายของผม 4คน ศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส แต่สำหรับโมเนียได้เลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท Cambodia Air Traffic Services กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำให้ลูกชายผมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือจากที่เป็นคนใจร้อน ขาดการไตร่ตรอง เปลี่ยนไปเป็นคนใจเย็น มีสติ หลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษากลับมาพนมเปญ ทำงานที่บริษัท Cambodia Air Traffic Services ซึ่งเป็นงานประจำแล้วเขายังคิดหาลู่ทาง ในการประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจนำเข้าอาหารเสริมจากประเทศ สหรัฐอเมริกา (MFiT Shop)

ถึงแม้ว่า ใครจะคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ แต่สำหรับผมแล้ว “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แห่งนี้ยิ่งใหญ่มาก สามารถเปลี่ยนแปลงลูกชายผมได้สอนให้เขาคิดเป็น กล้าที่จะริเริ่มสร้างอาชีพ มีความเป็นผู้ใหญ่” และได้ทำงานตามความฝันของลูกชายและประกอบอาชีพตามสายงานที่ได้ศึกษามา ผมและครอบครัวขอขอบพระคุณอธิการบดี คณะผู้บริหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ และบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทุกท่านที่ดูแลลูกชายผมอย่างดีในการบ่มเพาะและสร้างวิจารณญาณ ความสำนึกรับผิดชอบ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ผมและภรรยามีความตั้งใจที่จะพาลูกชายทั้ง 5 คน กลับมาเยี่ยมเชียงรายทุกๆ ปี เพราะผมรักเชียงราย” Mr. Viseth Oeur คุณพ่อของบัณฑิตฯ กล่าว

ด้าน นายอานัน วงจิต บัณฑิตจากสปป.ลาว อายุ 24ปี (Mr. Ananh Vongchith) และ นายสงกาน วินิตแก้วพาวัน อายุ 27ปี (Mr.Songkane Vitnitkeophavanh) ทั้งคู่ปัจจุบัน ทำงานที่เดียวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในตำแหน่ง Controller, Approach Center Lao Air Traffic Management (LATM), Wattay International Airport, Lao PDR. และ น.ส.รจนา โป บัณฑิตชาวกัมพูชา กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  รู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มมากที่สุดที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของ ประเทศ ขอบคุณอาจารย์ทุกคนท่าน รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีฯ อ.มนัสวี สมเพชร และอาจารย์อื่นๆ ทุกคนมีความรู้ความสามารถมาก เพราะทุกท่านได้ทำงานเกี่ยวกับการบินที่กรุงเทพฯ มาก่อน ตนเองได้ความรู้มากมาย และจะบอกรุ่นน้องๆ ให้มาเรียนที่นี่และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับประเทศต่อไป