เอไอเอส ปูพรมเตรียมพร้อมเครือข่าย จัดขบวนเดินสายมอบไออุ่น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดยนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ จัดเต็มทีมงานวิศวกร ปูพรมเตรียมพร้อมเครือข่ายรองรับเทศกาลท่องเที่ยว พร้อมจัดขบวนเดินสายมอบไออุ่น  โครงการ“เอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาว” อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 17

โดยในปีนี้ เอไอเอส ได้มีการสำรวจพื้นที่ โดยทีมงานวิศวกร นอกเหนือจากการลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมเครือข่ายอุ่นใจ รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแล้ว ยังได้สำรวจพื้นที่ประสบภัยภัยหนาว เพื่อแบ่งปันไออุ่น ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ทั่วภาคเหนือ โดยได้จัดเตรียมผ้าห่มจำนวน 2,850 ผืน และพร้อมเดินสายมอบไออุ่นในพื้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ อ.เวียงแหง, จังหวัดน่าน ในพื้นที่ อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง, จังหวัดลำปาง ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม, จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ อ.แม่สรวย, จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.ปง, จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ อ.หล่มเก่า, จังหวัดตาก ในพื้นที่ อ.บ้านตาก, จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ อ.นครไทย, และจังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่ อ.ขาณุวรลักษณ์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความหนาวให้แก่ประชาชนได้กว่า 3,000 ครัวเรือน”

เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นบริษัทคนไทย ที่ยืนหยัดเคียงข้างกับสังคมไทยตลอดมา จึงได้จัดทำผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และยังคงเดินหน้ามอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป