ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562

ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในงานพบกับ จัดแสดงผลงานความก้าวหน้า การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการนำเสนอทางด้านพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด การออกสลากกาชาดการกุศล ห้างร้านค้าต่างๆ สินค้าราคาถูก สวนสนุกชุดใหญ่ และ คอนเสิร์ตนักร้องดังมากมาย