เตรียมตัว.. พบกับ บูธโตโยต้าเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปี’62