ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ The Pizza Company ได้เปิดสาขาแห่งใหม่

   

    

   

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ The Pizza Company ได้เปิดสาขาแห่งใหม่ ในห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านดู่ โดยมีกิตติชาญ คงแป้น ผู้จัดการฝ่าย ภัตตาคาร The Pizza Company ร่วมในการเปิดการดำเนินกิจการ และได้รับเกียรติ จาก โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดี