เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

   

   

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยมี นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ประธานโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และบรรยายหัวข้อ “การปรับทัศนะคติการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเมื่อประสบปัญหาในภาวะวิกฤต” และมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559” ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย