ประชุมเพื่อหารือแนวทาง ในการแก้ปัญหางบประมาณของแต่ละ ประเภทกีฬา

รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ ประธานฝ่ายกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเพื่อหารือแนวทาง ในการแก้ปัญหางบประมาณของแต่ละ ประเภทกีฬา ที่ล่าช้า รวมทั้งปัญหา เรื่องสนามแข่งขันที่ไม่พร้อม โดยที่นักกีฬา ไม่สามารถเข้าไปใช้สนามฝึกซ้อมได้ เป็นการเสียโอกาสในการที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ แต่นักกีฬาไม่สามารถเข้าไปฝึกซ้อมได้ก่อนกำหนดการแข่งขัน พร้อมกันนั้น ได้มีการพิจารณารายชื่อนักวิ่งคบเพลิงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่ทางฝ่ายกีฬาประเภทต่างๆ ส่งรายชื่อ ผู้ที่จะทำการวิ่งคบเพลิง เพื่อให้ได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 5คน โดยมีผู้เสนอชื่อเข้ามาขณะนี้แล้ว 13คน อาทิ 1.นาวาตรีหญิงบัวบาน ผามั่ง จากกรีฑา 2.นายจีรพันธ์ โป่งคำ เพาะกาย  3.นางสาวบุษบากร สุขพันธ์ กอล์ฟ  4.นางกมลทิพย์ กุลณา วอลเลย์บอลชายหาด 5.จ่าสิบเอกธนาวุฒิ ธรรมไหว ยิงปืน 6.นายชัยชนะ ทะคำ เรือพาย 7.นายสมคิด สุเมโธเวชกุล เพาะกาย 8.ร้อยตำรวจโทธุรกิจ บุญรัตนภากร จักรยาน 9.นายนวมินทร์ ดีน้อย เรือพาย 10.นางสาววรัชยา วงเทียนชัย เทนนิส 11.นายธนาคาร ไชยาสมบัติ จักรยาน 12.นายวรมรรค์ แจ้งสว่าง ยูยิตสู 13.นางสาวเกวลิน บุญมี ปันจักสีลัต