พิธีเปิดงาน Thailand Smart money

  

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Smart money กิจกรรมเพื่อนำเครื่องมือทางการเงิน..ไปสู่เมืองรองด้านการท่องเที่ยว โดยครั้งนี้จัดที่เชียงรายเป็นเวลาสามวันโดยมีสถาบันการเงินทั้งใหญ่น้อย..บริษัทบริหารสินทรัพย์..และธุรกิจประกัน..ไปเข้าร่วมออกบูธเพื่อให้ประชาชน..นักธุรกิจท้องถิ่น..และแม้แต่ชุมชน...สหกรณ์ต่างๆก็ได้เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินกันได้ง่ายขึ้นสัญจรเชียงรายครั้งที่ 1 เวทีกลาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย