งานสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2561-2563

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี กับ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย  เนื่องในการที่สมาคมสื่อมวลชนฯ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2561-2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย