พิธีเปิดโครงการหนึ่งใจ ติวให้น้องจังหวัดเชียงราย “Ichitan Road to University”

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้อำนวยการโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจ ติวให้น้องจังหวัดเชียงราย “Ichitan Road to University” เพื่อร่วมสานฝันเยาวชนในการก้าวสู่รั่วมหาวิทยาลัย จึงได้จัดติวเข้มกวดวิชาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยกำหนดจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 มีครูและนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ ร่วมทั้งสิ้น 4340 คน ณ หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย