พิธีปลุกเสกทะเบียนรถเลขสวย

พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส วัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสก เลขมงคล ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนที่นำมาจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จำนวน 301 หมายเลข โดยพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ทำพิธีปลุกเสก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครองครองหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้และในโอกาสเดียวกัน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยนายสตวัน มะโนเครื่อง ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ วัดห้วยปลากั้งอ.เมือง จ.เชียงราย