ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จากนั้น ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย