เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บริเวณลานหน้า อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างครบวงจร มีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการให้บริการของหน่วยงานภาคี 20หน่วยงาน และการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอกาสนี้ ธกส.ได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร 148 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากถ้ำหลวงฯ ใน 4 ตำบล คือ ต.ศรีเมืองชุม โป่งผา โป่งงาม และ ต.บ้านด้าย เป็นเงิน 444,000 บาท