อธิการบดี มฟล. ฝากความหวังนักศึกษาแพทย์ใหม่ อยากให้เป็นหมอที่ดีของประชาชน

ในโอกาศที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ใหม่พบอธิการบดีและเซ็นสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วม ณ อาคารพรีคลินิก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยมุ่งหวังอยากให้เป็นแพทย์ที่ดีของประชาชน