ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

พระเมธาวินทร์ ชยธัมโม สำนักสงฆ์พระธาตุดอยโอ่ง นายญาณวุติ สุดพิมศรี ปลัดอาวุโสเมืองเชียงราย ร่วมกับ นายอำนวย แสงแก้ว ผู้จัดการบริษัทสมบัติทัวร์ และ นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร  นายกเทศบาลตำบลนางแล ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยการปล่อยขบวนสับปะรดส่งไปทั่วประเทศจำนวน 7ตันโดยการส่งออกสับปะรดไปยังพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการระบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนสับปะรดในจังหวัดเชียงราย และมีโครงการที่จะนำสับปะรดไปทำสินค้าแปรรูปในครั้งต่อไปโดยการนำสับปะรดในครั้งนี้มีได้ความอนุเคราะห์จากบริษัทสมบัติทัวร์ และการนำไปขายที่กรุงเทพครั้งนี้จากเกษตรกรโดยตรงถึงมือผู้ซื้อโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และการส่งออกสับปะรดไปจนกว่าจะหมดฤดูการ ณ บริเวณบริษัทสมบัติทัวร์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย