โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวตลาดใน ปี 2561สรุปโครงการเชียงรายแต้ แต้

โครงการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆของเชียงราย และอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆที่นักท่องเที่ยวที่รู้จักกันอยู่แล้ว ยังอยากจะให้ส่งเสริมพัฒนาท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ได้มาลองที่ใหม่ๆ นอกจากวัดร่องขุ่น แม่สาย และที่อื่นๆ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆให้มากขึ้น เพราะสื่อที่ทำตอนนี้ยังไม่ควบคุม และป้ายหรือสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวน้อยเกินไป ทำให้คนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาใหม่น้อย และอยากให้มีการพัฒนาคนในพื้นที่ให้พร้อมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวหรือทัวร์ จากที่ต่างๆเสมอ ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย