เข้าพบพระอาจารย์พบโชค

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม นายจักรกฤช สิทธิโสติ ผอ.โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน มาประสานงานกับพระอาจารย์พบโชค ที่วัดห้วยปลากั้งในการที่ ทางโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ทำเรื่องขอรับความ กรุณา จากพระอาจารย์พบโชค ขอรถ บรรทุก นักเรียน เพื่อใช้ ในการ รับส่งนักเรียน ของทางโรงเรียนดอนศิลา ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ ซึ่งทางพระอาจารย์พบโชคก็ได้ให้ความเมตตารับที่จะจัดหารถสำหรับ บรรทุกนักเรียน ให้ในเร็วๆนี้  เรื่องการกุศลและช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ขาดแคลน พระอาจารย์ให้ความเมตตาช่วยเหลือเสมอมา สาธุ สาธุ สาธุ