เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เดินสายเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยเบื้องต้นมีกำหนดตรวจสอบติดตามการดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งวันนี้ (24 เมษายน 2561) เข้าพบนายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  เป็นการพูดคุยหารือต่อประเด็นดังกล่าวที่ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาและพร้อมร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้หากพบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย  เลขที่ 728  ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โทร. 0 5371 1835 - 7