สายด่วน 1791 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมดูแลผู้ประสบภัยที่ทำประกันภัย พรบ.

นายประสิทธิ์ จินะ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทกลางมีความเป็นห่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก พี่น้องชาวเชียงรายที่ทำงาน ในพื้นที่ต่างๆ ก็เดินทางกลับบ้าน ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการขับรถเร็ว เมาสุราแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยหรือญาติสามารถปรึกษาในเรื่องของการรับสินไหมทดแทนประกันภัย พรบ. ที่สายด่วน 1791 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ จึงขอให้ตรวจดูประกันภัย พรบ.รถของท่านว่ายังคุ้มครองอยู่หรือไม่ หากสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ขอให้ต่อภาษี ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครอง