แสดงความยินดี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรรัมภา เพ็ชรรัตน์ นักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนจำนวน 1 ใน 2 คน ที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรร ให้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561