เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย เฝ้ารับเสด็จฯ งานไอทีบี เบอร์ลินได้รับการยกย่องว่าเป็นงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ณ กรุงเบอร์ลิน ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เข้าร่วมงานจัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541