พิธีเปิดอาคารเรียนและสนามฝึกขับรถ โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์

สตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนและสนามฝึกขับรถ โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์ P-DRIVING ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถ แห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย สอนขับรถในหลักสูตร การขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์