ประชุมย่อยตัวแทนรายสาขาประจำปี 2561

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย และศูนย์บริการแม่สาย จัดประชุมย่อยตัวแทนรายสาขาประจำปี 2561 โดยมี นายเกษม สังข์ภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายธานินทร์ วงศ์รักไทย ผู้จัดการภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ และนางสาวคณัญญา นันจันทร์ ผู้จัดการศูนย์บริการแม่สาย ร่วมกันกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากสาขาเชียงรายและศูนย์บริการแม่สาย ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงนโยบายด้านรับประกันภัยและการตลาด ปี 2561 และมอบรางวัล Best sale of the year 2017 ณ ห้องประชุมสุดดี 1 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย