ฮอมบุญวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับ วิศิษฏิ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ทำบุญ “ฮอมบุญ” ใส่บาตรแด่พระภิกษุ และสามเณร จำนวน 99 รูป ณ โซนกังหันลมไม้ไผ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย