พิธีทำบุญ “วันสถาปนาครบรอบ 81 ปี”

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีทำบุญ “วันสถาปนาครบรอบ 81 ปี” แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (81 ปี แห่งการพัฒนา สู่โฮงยาคุณภาพ) มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล พระหยกขาว พระพุทธรูป สักการะพระพรหม พระภูมิ และพระบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 82 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสมเด็จย่าและอาคารโภชนาการ