กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “Unseen โฮงยาไทย”

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “Unseen โฮงยาไทย” เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมกับ อดีตผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และบุคคลภายนอก การเสวนากล่าวถึงแง่มุมต่างๆ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล และทิศทางการพัฒนาด้านสถานที่ ซึ่งได้มีการนำเสนออาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 14 ชั้นที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รวมถึงนำเสนอแผนงาน “Master Plan” ที่จะมีการปรับปรุงทางเข้าหน้าโรงพยาบาล อาคารผู้ป่วยนอก และจะมีการก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์เด็กแรกเกิด ศูนย์บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และอาคารอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต เพื่อรองรับการให้บริการสาธารณสุขอย่างครบวงจรแก่ประชาชนชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์