ครบรอบ 47 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียง 914

ร่วมแสดงความยินดีกับ พันเอกหญิงณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย