กิจกรรม DIY ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์

ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับไร่รื่นรมย์ จัดกิจกรรม DIY ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ โดยได้จัดรูปแบบการทำกิจกรรมเป็นสถานีต่างๆ เช่น สถานีเข้าใจข้าว (ลงทำนา), สถานีมัดย้อม (ย้อมผ้าสีธรรมชาติ), สถานีไข่ทองคำ (เก็บไข่เป็ดมาประกอบอาหาร) โดยมี นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ (แอบเปิ้ล) เจ้าของไร่รื่นรมย์ แนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในไร่รื่นรมย์ รวมถึงพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช่แค่เน้นว่าไม่ใช้สารเคมีแต่เป็นการทำเกษตรที่อยู่กับธรรมชาติอย่างสอดคล้องและคืนสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับชุมชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมย้อมผ้าสีธรรมชาติจากพืชในไร่ อาทิ สีเหลืองได้มาจากดอกดาวเรือง สีแดงได้มาจากเปลือกต้นประดู่ ฯลฯ สีที่สกัดไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆ ปนเปื้อน อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วม เก็บไข่เป็ดไข่ไก่มาประกอบอาหาร ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในแง่มุมต่างๆ และยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในวันวาเลนไทน์ ณ ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับไร่รื่นรมย์ จัดกิจกรรม DIY ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ โดยได้จัดรูปแบบการทำกิจกรรมเป็นสถานีต่างๆ เช่น สถานีเข้าใจข้าว (ลงทำนา), สถานีมัดย้อม (ย้อมผ้าสีธรรมชาติ), สถานีไข่ทองคำ (เก็บไข่เป็ดมาประกอบอาหาร) โดยมี นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ (แอบเปิ้ล) เจ้าของไร่รื่นรมย์ แนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในไร่รื่นรมย์ รวมถึงพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช่แค่เน้นว่าไม่ใช้สารเคมีแต่เป็นการทำเกษตรที่อยู่กับธรรมชาติอย่างสอดคล้องและคืนสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับชุมชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมย้อมผ้าสีธรรมชาติจากพืชในไร่ อาทิ สีเหลืองได้มาจากดอกดาวเรือง สีแดงได้มาจากเปลือกต้นประดู่ ฯลฯ สีที่สกัดไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆ ปนเปื้อน อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วม เก็บไข่เป็ดไข่ไก่มาประกอบอาหาร ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในแง่มุมต่างๆ และยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในวันวาเลนไทน์ ณ ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย