งานสังสรรค์ปีใหม่

ทีมงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ และที่ปรึกษา ร่วมกันจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ก่อนที่จะหมดเดือนใหม่ของปีแรกเพื่อเป็นการรวมพลังในการที่จะยืนยงต่อไปกับชาวเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงาน จาก คุณรัตนา จงสุทธานามณี ณ ลานกลางเวียง เชียงรายไนท์บาซาร์