พิธีงาน “จุ๋มป๋าล้านนา”

นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายภัทรกฤต ดวงสนิท ประธานโครงการสืบสานและอนุรักษ์ละครซอล้านนา เปิดพิธีงาน “จุ๋มป๋าล้านนา” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงและการละครเป็นสื่อรณรงค์ต่างๆเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคม เสริมสร้างคุณค่าแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงและการละครให้แก่เยาวชนทั่วไป เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่ประเทศไทย เพื่อเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก โดยนักแสดงหลักของงานคือ แม่ครูจำปา แสนพรมนักแสดงซอล้านนา และเป็นครั้งแรกในเชียงรายกับละครซอล้านนาอย่างเต็มรูปแบบ และยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ “คิดถึง เดอะมิวสิคคัล” ที่จะพาทุกคนกลับไปหวนรำลึกถึงศิลปะการแสดงซอล้านนา ในการนี้ นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนงานนี้ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย