พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกันทำพิธีเปิด งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้นอย่างงดงามอลังการ ต่อเนื่องกันมาทุกๆปีจนจังหวัดอื่นๆ ต่างเอาแบบอย่างไปจัดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่การท่องเที่ยว โดยได้การออกแบบและตกแต่ง โดยความเอื้อเฟื้อจาก รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย