ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 26 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภายในงานพบกับ การจัดแสดงผลงาน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน และนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการออกสลากกาชาดการกุศล การจัดประกวดร้องเพลง สินค้าราคาถูก และสวนสนุกชุดใหญ่

คอนเสิร์ตพบกับนักร้องดังมากมาย