แนะนำบุคลากร และขอบคุณสื่อมวลชน

นิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการสาขา รักษาการ ผู้จัดการเขตเชียงราย ธนอินทร์ วรรณสาร ผู้จัดการเขต รักษาการ ผู้จัดการสาขาเชียงราย สินีนุช วรรณสาร หัวหน้าบริการจัดการเขต เชียงราย ธนาคารอาคารสงเคราะห์เชียงราย ร่วมกันให้การต้อนรับสื่อมวลชน ในการแนะนำบุคลากร และเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ที่ช่วยให้การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ภารกิจของธนาคาร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานเขตเชียงรายด้วยดีตลอดมา ณ ห้องอาหารโครงการฟาร์มแลนด์เชียงราย