ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

สำนักงานเลขที่ 732 อาคาร ยูนิซิตี้

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์.0-5371-3858  โทรสาร. 0-5374-0517

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน