คุย กับ ดร.ปรีชา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากอดีตถึงปัจจุบัน 13
2 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากอดีตถึงปัจจุบัน 75
3 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3 52
4 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 57
5 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 51
6 แรงงานนอกระบบ 8 128
7 แรงงานนอกระบบ7 174
8 แรงงานนอกระบบ 6 195
9 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย 236
10 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย 248
11 แรงงานนอกระบบ 3 279
12 แรงงานนอกระบบ 2 305
13 แรงงานนอกระบบ 367
14 กลุ่มจีนยูนนาน : ผู้นำด้านเศรษฐกิจแม่สาย 397
15 อาชีพ การค้าขายของกลุ่มชาติพันธุ์ 426
16 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตอนที่ 3 127
17 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 453
18 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำเภอแม่สาย 520