คุย กับ ดร.ปรีชา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 17
2 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 18
3 แรงงานนอกระบบ 8 56
4 แรงงานนอกระบบ7 100
5 แรงงานนอกระบบ 6 126
6 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย 168
7 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย 174
8 แรงงานนอกระบบ 3 202
9 แรงงานนอกระบบ 2 237
10 แรงงานนอกระบบ 283
11 กลุ่มจีนยูนนาน : ผู้นำด้านเศรษฐกิจแม่สาย 313
12 อาชีพ การค้าขายของกลุ่มชาติพันธุ์ 332
13 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตอนที่ 3 106
14 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 374
15 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำเภอแม่สาย 422