คุย กับ ดร.ปรีชา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากอดีตถึงปัจจุบัน 46
2 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากอดีตถึงปัจจุบัน 98
3 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากอดีตถึงปัจจุบัน 192
4 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3 71
5 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 72
6 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 76
7 แรงงานนอกระบบ 8 191
8 แรงงานนอกระบบ7 231
9 แรงงานนอกระบบ 6 250
10 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย 295
11 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย 308
12 แรงงานนอกระบบ 3 342
13 แรงงานนอกระบบ 2 375
14 แรงงานนอกระบบ 436
15 กลุ่มจีนยูนนาน : ผู้นำด้านเศรษฐกิจแม่สาย 482
16 อาชีพ การค้าขายของกลุ่มชาติพันธุ์ 497
17 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตอนที่ 3 143
18 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 538
19 ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ในอำเภอแม่สาย 598