แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

-          ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนีรักษาการผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ 904 และหัวหน้าฝ่ายที่ประทับส่วนแยกวังศุโขทัย มอบถุงพระราชทาน พร้อมสิ่งของพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 2,000 ถุง ให้แก้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว โดยส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยสูง โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรีบัญชา ดุริยะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พลตำรวจตรีธนยินทร์ เทพรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทาน ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง

-          นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียราย เป็นประธานในพิธีปลูกต้นซากุระตามโครงการถนนสายซากุระ โดยมีนายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุลประเทศญี่ปุ่นประจำ จังหวัดเชียงใหม่ นายฮิโรชิ คาโนะ สมาชิกสภาประชาชน จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น นายโกโบริ ทาเคโอะ นายกสมาคมกุนมะซากุระ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก จังหวัดเชียงราย และประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธี โดยการปลูกต้นซากุระดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากกรณีสมาคมกุมมะได้นำต้นซากุระสายพันธุ์ทำการปลูกเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2557

-          ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สสจ.เชียงราย แนะผู้บริโภคเลือกกระเช้าของขวัญที่แสดงฉลากรวม แสดงวันหมดอายุและมีผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” หรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ กรณีซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลาก ซึ่งต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร, วันเดือนปี ที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่จัดรวมในกระเช้า ทั้งนี้หากตรวจพบว่าผู้จำหน่ายอาหารจัดรวมในภาชนะ เช่น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ไม่แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร แต่ละรายการที่บรรจุ และไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

-          นางดุษฎี จันทรากาผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง “ศิลปินสานฝันสู่ดวงดาว” โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทกับน้องๆเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเร่ร่อน ขอทาน ตลอดจนกลุ่มที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว โดยมีศิลปินนักร้องนักดนตรีร่วมให้ความรู้และสร้างแรงบันดานใจให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปินสานฝันสู่ดวงดาว”

-          นายสตวัน มะโนเครื่องขนส่งจังหวัดเชียงราย นำผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือ เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รุ่นที่ 1ที่โรงแรมทิคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย มีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 100คน เข้าร่วมอบรม

-          นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลังความคิดของคนสร้างสรรค์"  ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาที่สามารถไปต่อยอดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ

-          นายพีระศักดิ์ พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีมอบโค กระบือ ให้กับเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 89 ราย 89 ตัว ที่ลานสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ให้การต้อนรับและร่วมมอบโค กระบือ เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางกรมปศุสัตว์จึงได้จัดพิธีมอบโค – กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือฯ เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 89 ราย นำไปยืมเพื่อการผลิต ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค – กระบือ