แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 1,400 ชุด และพระราชทานอาหารแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่จัน นำเสนอข้อมูล และรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้...  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา E-Commerce Big Bang  ให้ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือเข้าถึงการค้ายุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการขยายตัวของอีคอมเมิร์ชแบบข้ามพรมแดน โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือกว่า 200 คน ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce Big Bang โดยเฉพาะการค้าแบบข้ามพรมแดนที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับตัวของการค้าอีคอมเมอร์ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยสามารถอาศัยความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย...   นายประจญ ปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้น จึงเกิดความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 56,000 ไร่ ในปี 2564 ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 27,700 ไร่ และจะขยายพื้นที่เป็น 44,700 ไร่ จังหวัดพะเยา 2,500 ไร่ เพิ่มเป็น 5,000 ไร่ จังหวัดแพร่ 1,500 ไร่ เพิ่มเป็น 3,000 ไร่ และจังหวัดน่าน 1,700 ไร่ เพิ่มเป็น 3,300 ไร่ การขับเคลื่อนการดำเนินงานมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลาง และแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และต้องเชื่อมโยงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกื้อกูลกันในกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลาง...    นายภาสกร บุญญลักษม์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางแจ็คเกอลิน เอ็ม.เดวีส์ ภริยา และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องในวาระการอำลาตำแหน่ง และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวเชียงราย ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ในภารกิจช่วยเหลือทีม เยาวชนนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จากนั้นเดินทางไปวัดร่องขุ่น เพื่อชมภาพวาด The Heroes และรูปปั้นจ่าแซม พร้อมเที่ยวชมวัดร่องขุ่น โดยมี ศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม...   ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานเปิดพิธีการปลูกพันธุ์ต้นข้าวทับทิมชุมแพ และพันธุ์ไรซ์เบอร์รี พร้อมทั้งทำพิธีเปิดการโยนพันธุ์ต้นข้าวในโครงการนาเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาการปลูกข้าวให้แก่กำลังพล และประชาชนที่มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล และนักเรียนจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ เข้าร่วมกว่า 500 คน