แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมมีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมการสาธิตรูปแบบแปรงเกษตรแบบครบวงจร บูธนิทรรศการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการเกษตร... พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาบ้าจำนวน 11,996,000 เม็ด ได้รับแจ้งจากสายสืบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดน เข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงได้ร่วมกันออกตรวจสอบเส้นทางและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ จนกระทั่งพบรถยนต์กระบะยี่ห้อ Mazda สีเทาทะเบียน 5980 เชียงราย จอดทิ้งไว้บนถนนในหมู่บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ 12 ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ในสภาพล้อหลังด้านขวาหลุด ไม่พบคนขับหรือผู้ใดอยู่ในรถ เมื่อตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระบะด้านหลัง 49 กระสอบ และบริเวณช่องโดยสารด้านหน้าและด้านหลังแคปอีก 8 กระสอบ รวมยาบ้า 11,996,000 เม็ด... นายนพรัตน์ อู่ทองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ภายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย มีผู้บริหารจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองได้เรียนรู้สนุกสนานและทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งอบอุ่น ตลอดจนให้นักเรียน มีเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญของความรักชาติความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองและนำมาซึ่งความสามัคคีปรองดอง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข... เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย และรับฟังบรรยายสรุปทางด้านการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเยี่ยมชมการดำเนินนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของทางเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย... นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณ พฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และพนักงานกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม Big cleaning Day ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับศิลปินเชียงรายจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงราย ณ ลานอนุสาวรีย์พญามังราย