แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทยทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนา เทคโนโลยี และการสื่อสารโลกไร้พรมแดน ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย...  นายคำรณ ศรีโพธิ์ นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลม่วงยายและนายก อบต.ในพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภอเวียงแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “รัก(ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ แก่งผาไดเวียงแก่น  ประจำปี 2561 และงานดนตรีบทเพลงชนเผ่าจาก 7 ชาติพันธุ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ที่บริเวณแก่งผาได บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะได้มีกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสกลางเกาะแก่งลำน้ำโขง นิทรรศการ "จุดหมายใหม่การท่องเที่ยว New Destination @แก่งผาได" กิจกรรมเดินวิ่ง รักสุดเขตประเทศไทย พิธีมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก และงานดนตรีและบทเพลงชนเผ่าอีก 7 ชนเผ่าและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย...  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการวิจัยทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว แก่ ดร.นิสากร แซ่วัน แห่งสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทำการศึกษาวิจัยการสกัดสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอางสำหรับชะลอความชราโดยสารสกัดที่ได้สามารถกระตุ้นการฟื้นฟูความเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์ผิว และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงและสารสกัดที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนัง เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เหมาะกับผู้บริโภคซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอีกด้วย...   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 245 ผืนมามอบให้กับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ 89 ล้านความดี กิจกรรมออมเงินช่วยเหลือพี่น้องเชียงรายต้านลมหนาว ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยผ้าห่มกันหนาวที่มอบให้ทางจังหวัดเชียงรายนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ยังคงขาดแคลนเครื่องกันหนาวมากกว่า 200,000 คนต่อปี...   เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมเสวนา แนวทางในการพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย (เส้นทางถนนสิงหไคล ถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน) โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สภาคริสตจักรในประเทศไทย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเสวนาดำเนินการพัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเสวนาในการพัฒนาปรับปรุงถนนสิงหไคลให้เป็นถนนประวัติศาสตร์ของเมือง ให้เป็นถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย...