แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน กับอาหารพระราชทาน ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จำนวน 750 ชุด หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล จำนวน 1,000 ชุด และที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จำนวน 750 ชุด โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ...  นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงรายและคณะกิ่งกาชาดอำเภอเมืองเชียงราย สมาชิกเหล่ากาชาด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่บ้านนางแลใน บ้านลิไข่ หมู่ 7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใย มอบน้ำใจไออุ่นสู้ภัยหนาว ประจำปี 2560" จำนวน 200 ผืน โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย จำนวน 200 ผืน และที่อำเภอขุนตาล จำนวน 200 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาว...  ผศ.ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และ นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธุ์เกษตรปลอดภัยจัดการประชุมโต๊ะกลมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญด้านการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้นำองค์กรการเกษตรในประเทศไทยได้มีการลงนามและประทับตราสัญลักษณ์ของกลุ่มองค์กรเพื่อแสดงเจตจำนง...  นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์เป็นประธานเปิดการประชุมราชวิทยาลัยสูติฯสัญจร ที่รพ.หาดใหญ่ เขตสุขภาพที่12 เพื่อพบปะกับน้องๆทีมแม่และเด็กที่ทำงานในพื้นที่ มีวิทยากรคุณภาพมาให้ความรู้ทางวิชาการมากมายและรับทราบปัญหาที่พบในพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการฝึกอบรมสูติแพทย์ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของประเทศ ได้บรรยายถึงปัญหาการฟ้องร้อง-ร้องเรียนในกรณีเกิดข้อขัดแย้งทางการแพทย์ ซึ่งพบได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการให้บริการดูแลคนไข้ที่มีจำนวนมากมาย จึงไม่ควรกังวลหรือไม่สบายใจ ขอเพียงยึดหลักใจเขา-ใจเรา เอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง...  นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2560และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร ชมรมคนรักรถเชียงราย ภาคเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย...  นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ไม่ถูกหลอกลวงให้เสียเงินมากเกินความจำเป็น และป้องกันการได้รับสารเคมีหรือยาอันตรายที่มักมีการลักลอบปลอมปนมาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ การตรวจสอบเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือไม่ก็ไปที่เว็บไซต์[http://www.fda.moph.go.xn--th%20-7dr3dug/] www.fda.moph.go.th และไปที่ส่วนบริการประชาชน หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือไปที่เมนู “สืบค้นผลิตภัณฑ์”...