แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

-         พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ คณะที่ 2/2 (ประจำเขตตรวจราชการที่ 16) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมระบบส่งน้ำ ที่หมู่ 8 บ้านห้วยบง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

-         ที่บริเวณท่าเรือบั๊ค ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เหล่าบรรดาฝีพายระดับแชมป์ถ้วยพระราชทานจาก 4 ภาค ทั่วประเทศส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเรือพายเชื่อมสายใยล้านนาตะวันออก (Lanna East Friendship Cup 2017) โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก เรียกเสียเฮฮาสนุกสนานตลอดแนวฝั่งริมแม่น้ำโขงที่มองเห็นทางด้านฝั่งของ สปป.ลาวได้อย่างชัดเจน

-         ที่บริเวณถนนกาดกองเก่า ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิด “ตลาดต้องชม...กาดกองเก่า” ซึ่งเป็นตลาดแห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และพ่อค้า แม่ค้า ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมนำสินค้าจากท้องถิ่นมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาและยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เดินเลือกซื้อเลือกหากันอย่างคึกคัก

-         นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และนางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา บรรยายในหัวข้อ บทบาททางสังคมของสตรีที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สังคมปัจจุบันนำไปสู่ความเท่าเทียม เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวได้อย่างไร โดยมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงรายและกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรม ที่โรงแรม เชียงรายแกรนด์ รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

-         เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า เตรียมเปิดโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย  ดึงจุดเด่นและความน่าสนใจภายในชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนโดยรอบมาสร้างมูลค่าพัฒนาเป็นแหล่งเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแห่งใหม่  ในชื่อ “คีรีชัย ยามะ” พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย โดยจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย